14%

Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai

Būvniecības ieceres nosaukums, adrese:
Ražošanas ēkas būvniecība, Alejas iela 9A, Saldū,  Saldus novadā

Būvniecības ierosinātājs:
Saldus novada pašvaldība reģ. Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, tel. 63807280

Projektētājs:
SIA" A PROJEKTS " reģ. Nr. 42103021193, Toma iela 1, Liepāja
arhitekte Agita Lieģe, tel. 29411358

Informācija par būvniecības ieceri:
·       Pārtikas ražošanas ēka ne mazāk kā 4209 m2 platībā
·       Stāvu skaits - divi stāvi
·       Ēkas augstums - 11.80 m
·       Arhitektūras risinājumi būvprojektam minimālā sastāvā izstrādāti ar mērķi izveidot ražošanas procesiem atbilstošu pārtikas ražošanas ēkas plānojumu, izbūvējot ražošanas telpas, noliktavas, personāla telpas un biroja telpas rūpnīcas vadošajam personālam.
Powered by QuestionPro